Nhất Nhân Chi Hạ ( Phần 3)

Nội dung chi tiết

Sau Thiên La Đại Tiếu, Vương Dã bị Võ Đang gạch tên ( bị đuổi ) quay về nhà. Lại vì thân mang “ bát kỳ kỹ- Phong Hậu Kỳ Môn” bị người ta nhắm phải, người nhà bị theo dõi. Vương Dã vô cùng bế tắc, dưới kiến nghị của bạn thân Gia Cát Thanh xin công ty “Đâu Cũng Được” giúp đỡ. Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo đến đó phá án. Trương Sở Lam thể hiện thân thủ ra sao để giúp Vương Dã bắt kẻ chủ mưu? Gia Cát Thanh và Vương Dã sẽ có những biểu hiện đặc sắc thế nào? Kẻ muốn cướp “ bát kỳ kỹ” rốt cuộc là ai?
DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET