Lý Do Yêu Cô Ấy

Nội dung chi tiết

Anh chàng sinh viên năm nhất Viên Quân Đường vì để có thể tiếp cận đàn chị mình thầm thương trộm nhớ từ lâu – Chu Thù nên đã đăng ký vào trường Đại học Mẫn Tùng. Sau khi vô tình quen biết đàn chị cũng như thần tượng trước kia đã thôi học – Lý Thi Á, dưới sự chủ động, tiếp cận của Lý Thi Á, cả hai cùng với Chu Thù hợp thành nhóm bạn 3 người. Chu Thù mặc dù biết rõ tình cảm của Viên Quân Đường dành cho mình nhưng cô trước nay vẫn không có đủ can đảm đồng ý đồng thời né tránh hết thảy mọi sự tiếp xúc mập mờ của cậu, duy trì khoảng cách bạn bè.
DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET