Lưỡng Bất Nghi (Phần 2)

Nội dung chi tiết

Sau khi Tiêu Cẩm Vân và Từ Ngọc vượt qua mọi khó khăn thuận lợi hoán đổi thân xác, nữ vương Thát Đác bất ngờ nhập cung. Bên cạnh đó, âm mưu khát vọng cầm quyền của tam thái tử và phe đối lập triều đình ngày càng rõ rệt.
DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET