Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Nội dung chi tiết

Hỏa Phụng Liêu Nguyên dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Trần Mỗ lấy bối cảnh thời kỳ cuối nhà Hán đến Tam Quốc diễn nghĩa. Cuối thời Đông Hán, Đổng Trác tạo phản, hiệp thiên tử lệnh chư hầu, bắt thân tín của chư hầu làm con tin. Sau đó, dưới sự mưu tính của Lữ Bố, chuẩn bị lấy Lạc Dương làm con mồi để lừa minh quân, hoả thiêu Lạc Dương. Minh quân vì cứu con tin, dùng hết chiêu này đến chiêu khác, nhân vật có tài lần lượt xuất hiện, sân khấu của bá chủ và hào kiệt, chuẩn bị bắt đầu.
DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET