Đại Sư Huynh Nhà Ta Đáng Tin Hơn Rồi (Phần 3)

Nội dung chi tiết

Đại sư huynh Đông Phương Tiêm Vân, người cuối cùng cũng nhận ra mình mới là "nhân vật chính", vì hiểu lầm của Đông Phương Vu Khung nên lưu lạc đến Vùng Hư Vô. Dưới sự giúp đỡ của thiên đạo sứ giả Bốc Toán Thiên - người cũng xuyên không đến đây. Đông Phương Tiêm Vân trùng sinh, một lần nữa bị cuốn vào đại chiến Chính-Ma. Đại chiến càng ngày càng quyết liệt, nhìn thấy Đông Phương Tiêm Vân cố gắng xoay chuyển tình thế, đại sư huynh nhà ta cuối cùng cũng có thể dựa vào rồi.

Phim Đề Cử

DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET