Tây Hành Kỷ - Ám Ảnh Ma Thành

Nội dung chi tiết

Tâm ma của Đường Tam Tạng vậy mà đã thức tỉnh!Đối thủ mà tiểu đội Tây Hành lần này gặp phải là thành chủ thành Ám Ảnh Ma Anh, chả trách Đường Tam Tạng lại rơi vào tay nàng ta!Tôn Ngộ Không, Ngao Tuyết vì cứu sư phụ đã quyết chiến với Đường Tam Tạng bị hắc hóa! Trận chiến này, tiểu đội Tây Hành Kỷ có thể đánh bại hắc ám, tiếp tục lên đường bảo vệ ngọn lửa hay không?
DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET