Đại Vương Không Được Vui ( Phần 2 )

Nội dung chi tiết

- Thể loại: Hài, phép thuật- Được cải biên từ bộ truyện ''Diêm Vương Sợ Ma '' - Từng ra mắt manhua động 2019.- Nội dung:'Xin chào mọi người, bổn đại vương đã trở lại rồi đây!Ở phần 1 ta vừa mới nhận chức Diêm Vương. Bởi vì nhát gan sợ ma, nên phụ thân sắp xếp cho ta đến trần gian rèn luyệnNhưng Dieman và Eriken đến từ Tây đại lục vẫn chưa ngày nào thôi dòm ngó thiên giới và nhân gian của Đông đại lục.Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Ngưu thị vệ, Mã thống lĩnh, cùng Tiểu Quý tình cờ bị kéo tới, sẽ phụ tá bổn vương chống lại bọn họ'

Phim Đề Cử

DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET