Bách Yêu Phổ (Phần 2)

Nội dung chi tiết

- Tên phim: Bách Yêu Phổ- Thể loại: Cổ trang, phép thuật, thần thoại- Tóm tắt nội dung: Linh y của Đào Đô - Đào Yêu mang theo tiểu hoà thượng ưa lý sự, phần một đã thu phục được tiểu hồ ly. Tiếp tục câu chuyện ở phần một cùng với hàng xóm cũ của Đào Đô - Liễu công tử, vì đi tìm Bách Yêu Phổ mất tích mà vân du bốn phương. Trên đường đi chạm trán với bốn con quái vật Ưng Thanh, Hoa Xà, Âu Cơ, Chiếu Hải. Đồng thời cũng chữa trị những căn bệnh nan giải cho yêu quái.
DMCA.com Protection Status

Ads contact: Telegram @danielzbz

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET